Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi

Siivous Lappee Oy

Y-tunnus: 2689672-2

Osoite: Lentokentäntie 49

53600 Lappeenranta

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Anniina Ervasti

puhelin: 040 7747 442

sähköposti: anniina.ervasti@siivouslappee.fi

Rekisterin nimi

Siivous Lappee Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Siivous Lappee Oy:n asiakaspalvelussa sekä myynnin edistämistarkoituksessa. Tietoja voidaan käyttää lisäksi muuta tiedotusta varten. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

• Henkilön nimi

• Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)

• Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai tarjouspyyntö)

• Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)

• Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta muiden kuin Siivous Lappee Oy:n hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

Tilaa puhdasta pintaa sähköpostiisi

Tilaa uutiskirjeemme, ja kuulet meistä ensimmäisten joukossa.